Anmälan Zumba® Kids höst 2019

Anmälan Zumba® Kids

  1. Anmälan via mail till kialundberg@kialu.se– uppge vilken kurs anmälan gäller och kontaktinformation: elevens namn, ålder, vårdnadshavares namn, postadress, mailadress och mobilnummer.
  2. Antagningsbesked skickas via mail tillsammans med en faktura för kursavgiften. Anmälan är bindande, återbetalning endast mot läkarintyg.

Övriga upplysningar

  • Kialu förbehåller sig rätten att ändra tid och instruktör om så blir nödvändigt.
  • Kialu förbehåller sig rätten att ställa in kurs vid sjukdom eller av annan anledning utanför Kialus kontroll och i möjligaste mån lägga till kurstillfällen efter avslutad termin.
  • Obs! Vid för få anmälda förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen.
  • Kialu ansvarar EJ för personliga tillhörigheter.
  • För allas trivsel, var snäll och respektera att vi inte använder starka dofter/parfym samt ytterskor i
    Ta med rena ombytesskor (eller dansa i strumplästen) & vattenflaska!


All träning sker på egen risk.
Kialu frånskriver sig allt ansvar för eventuella skador som uppstår under ett pass.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.