Gratis Zumba på Medborgarplatsen 11 augusti

Välkommen till Medis på gratis Zumba söndag 11 augusti 2019 kl 13:30-14:45
Arr Carlos Ibanez

Foto: Skottman Studios